Zeemonster voor de Nederlandse kust


dubbelkoppige vis

Op 30 mei kregen vissers voor de kust van Hoek van Holland de schrik van hun leven. Ze haalden dit zeemonster naar boven in hun net. Na van hun eerste schrik te zijn bekomen, hebben ze in ieder geval de tegenwoordigheid van geest gehad om er een foto van te maken. En daarna is het dier teruggegooid in het water, tot grote spijt van biologen. De vissers dachten dat het illegaal was om de vis mee aan land te nemen.

Maar wat is het? Het gaat om een zeldzaamheid, een bruinvis met twee koppen. In de natuur worden vaker dieren met twee koppen geboren. Het gaat om een tweeling die in de embryonale fase aan elkaar vast blijft zitten. De lichamen versmelten, maar de hoofden ontwikkelen zich wel apart van elkaar.

Bij zeedieren is het echter nog zeldzamer dan aan land. Van bruinvissen is geen enkel ander geval bekend. Ze krijgen vrijwel nooit tweelingen, daarvoor is gewoonweg niet genoeg ruimte in de baarmoeder. Een tweeling die aan elkaar is gegroeid is dus echt een zeldzaamheid.

Vooral het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam had het bruinvissenpaar graag gehad. De curator heeft nog een dappere poging gedaan om dit natuurwonder in de collectie te krijgen. Maar toen hij de vissers eenmaal aan de telefoon had, was/waren de bruinvis(sen) al terug in het water gegooid. Vissers zijn tegenwoordig zo bang voor boetes voor illegale bijvangst, dat ze geen risico meer nemen.