In zee zwemmen maakt je ziek


Mensen die in de zee zwemmen hebben een flink grotere kans op oorontsteking en gastro-intestinale klachten dan niet-zwemmers.

Dat blijkt uit een onderzoek waarbij 19 eerdere studies met in totaal 120.000 mensen uit verschillende landen met elkaar werden vergeleken. Mensen die in zee zwommen bleken maar liefst twee keer zo veel op ooraandoeningen en 29 procent meer kans op gastro-intestinale klachten te hebben dan mensen die niet in aanraking waren gekomen met zeewater.

Maar weinig mensen hebben het idee dat er gevaar schuilt in een frisse duik in zee, aldus een van de Britse onderzoekers, maar er is duidelijk een hogere kans op buikpijn en diarree. De onderzoekers denken dat vervuiling de belangrijke veroorzaker is van de toegenomen vatbaarheid voor aandoeningen bij zwemmers.

In de verschillende onderzoeken werden wel verschillende definities gehanteerd voor blootstelling aan zeewater. Daardoor is niet duidelijk hoe veel tijd en hoe vaak je in zee moet liggen om echt meer kans te hebben op ziekte. Ook is niet helemaal zeker dat het water zelf de oorzaak is, omdat maar één onderzoek ook het zeewater had onderzocht. Toch is het verband duidelijk. In een eerder onderzoek werden bij mensen die regelmatig gaan surfen aan de Britse kust drie keer vaker antibiotica-resistente E. coli-bacteriën gevonden dan bij niet-surfers.
De reden daarvoor zou kunnen zijn dat surfers, die meer water binnenkrijgen dan gewone zwemmers,
daardoor ook meer bacteriën binnenkrijgen van verschillende bronnen zoals landbouwgewassen die zij bemest met mest en rioolwater.

De onderzoekers zeggen dat ze mensen er niet van willen weerhouden om in zee te gaan zwemmen, aangezien daar ook veel positieve effecten op de gezondheid en fitheid aan zitten. Wel wijzen ze erop dat mensen die kwetsbaarder zijn, zoals ouderen, jonge kinderen en mensen met zwakke gezondheid, er rekening mee moeten houden dat zeewater nog steeds niet vrij is van vervuiling.