Zaad op Antarctica


Zaden aan en in kleding, dagrugzakjes en cameratassen van bezoekers aan Antarctica kunnen de oorzaak zijn van de introductie van niet-inheemse plantensoorten, die een bedreiging vormen voor de natuurlijke biodiversiteit en het functioneren van de Antarctische ecosystemen.

Zaden die werden gevonden op reizigers naar Antarctica.

Dit blijkt uit een studie van een internationaal onderzoeksteam, waarvan de resultaten deze week in het Amerikaanse tijdschrift PNAS zijn verschenen. Bij de studie waren ook Nederlanders betrokken.

Onderzoekers troffen meer dan 2600 plantenzaden aan in de kleding en andere bagage van wetenschappers en toeristen die op weg waren naar Antarctica. Het onderzoek vond plaats in het Antarctische zomerseizoen van 2007-2008. In de kleding en bagage van éénderde van de onderzochte bezoekers werden plantenzaden aangetroffen. Bezoekers met zaden hadden gemiddeld tien zaden bij zich. Daarnaast werden (korst)mossen en sporen van varens aangetroffen.

Diverse niet-inheemse soorten hebben zich succesvol gevestigd in Antarctica, voornamelijk in het westelijke kustgebied van het Antarctisch Schiereiland. Uit het onderzoek bleek tevens dat de 40.000 jaarlijkse bezoekers van Antarctica voorafgaand aan hun bezoek gezamenlijk nagenoeg alle landen ter wereld hadden bezocht, een aanzienlijk deel van hen had ook Arctische en hooggebergte gebieden bezocht. Ongeveer de helft van de zaden die Antarctica bereikte was afkomstig van soorten die in koude gebieden kunnen groeien.

Follow Faqtman on Twitter