Yeti blijkt beer


De Britse DNA-expert Bryan Sykes uit Oxford heeft meer dan dertig haarmonsters geanalyseerd waarvan wordt beweerd dat ze afkomstig zijn van mythische wezens als de Verschrikkelijke Sneeuwman (Yeti) en Bigfoot. Zijn conclusie: er is niets mythisch aan de haren. Ze zijn onder andere van ezels, beren en koeien.

De haarmonsters zijn afkomstig uit musea en privécollecties en gelden als de meest concrete bewijzen voor het bestaan van de mytische wezens. Ze zijn in alle gevallen goed thuis te brengen, er zit zelfs één monster van een mens bij.

Dat wil niet zeggen dat het allemaal gewone haren zijn. Een monster uit de Himalaya dat van de Verschrikkelijke Sneeuwman afkomstig zou zijn, blijkt van een beer. Alleen gaat het wel om een beer die 40.000 jaar geleden leefde, zo was uit de genetische informatie op te maken. Het haar is waarschijnlijk al heel lang geleden verzameld en van generatie op generatie doorgegeven als heel bijzonder.

Het gaat hier om een nieuwe berensoort, waarschijnlijk een mengvorm tussen bruine- en ijsberen die hoog in de bergen van het landje Bhutan leefde.

De Britse onderzoeker presenteert zijn gegevens in het wetenschappelijke vakblad Proceedings B. Daarin schrijft hij ook dat crytozoölogen (mensen die mythische wezens bestuderen) na dit onderzoek niet meer mogen klagen dat hun vak niet serieus wordt genomen. Hij roept ze op om met betere bewijzen te komen dat de dieren die ze bestuderen echt bestaan.