Wonderbaarlijk: mensen niet knapper door alcohol


Als je iemand tegenkomt in de bar, nadat je een paar glazen hebt gedronken, is die persoon niet ineens knapper. Dat is de uitkomst van een Amerikaanse studie naar het fenomeen dat in het Engels beer goggles (‘bierbril’) wordt genoemd. Sinds enkele decennia bestaat het vermoeden dat alcohol de aantrekkingskracht van anderen verhoogt.

Maar nee dus. Tijdens experimenten kregen proefpersonen wodka te drinken of fris. Ze moesten daarna de aantrekkingskracht van anderen inschatten. Er waren geen significante verschillen tussen de inschatting die nuchter en na een paar glaasjes werd gedaan. Ergo: alcohol maakt je niet knapper, aldus het Stanford Prevention Research Center.

Wat alcohol wel doet, is je minder remmingen geven. Dus gaven mensen na een paar drankjes aan wel sneller op iemand af te willen stappen die ze knap vonden. Het betekent dat een bar dus misschien toch wel een goede plek is om iemand te leren kennen.

Overigens schatten mensen zichzelf wél in als knapper na een paar borrels. Uit eerdere studies blijkt dat alcohol leidt tot zelfoverschatting, ook waar het gaat om aantrekkingskracht. Maar die ander ziet nog steeds op de juiste manier hoe knap of lelijk je bent. Of je er nu samen nog eentje neemt of niet.