Wijn smaakt beter na goede recensie.


wijn en kaas

Heeft een wijn een goede recensie gehad? Dan smaakt hij beter en willen we er meer voor betalen.

Onderzoekers van de Zwitserse Technische Hochschule in Zürich deelden proefpersonen op in groepen en vroegen ze een Argentijnse rode wijn beoordelen. Één groep kreeg van te voren te horen dat de wijn van de bekende Amerikaanse wijnkenner Robert Parker 92 punten (op een schaal van nul tot honderd) had gehad. Een tweede groep kreeg deze informatie pas achteraf.

Een andere groep kreeg te horen dat Parker de wijn slechts 72 punten had gegeven en dat hij de wijn ‘middelmatig’ vond. Ook deze informatie kreeg een andere groep pas achteraf. De vijfde groep kreeg voor en na het proeven niets te horen.

De twee groepen die hoorden dat de wijn goed was beoordeeld, vonden de wijn veel lekkerder dan alle andere groepen. Vooral de mensen die vooraf hadden vernomen dat de wijn 92 punten had gekregen van een kenner, waren erg onder de indruk van de Argentijn. De groepen die hadden gehoord dat het om middelmatige bocht ging, waren veel negatiever. Ook hier was vooraf horen dat het om een slechte wijn ging, aanleiding om het glas met een zuur gezicht te drinken.

Leden van de groep die de recensie niet te horen kreeg, oordeelden heel verschillend. Opmerkelijk is ook dat de mensen die de negatieve recensie lazen, niet bereid waren om veel geld voor de wijn te betalen, terwijl de proefpersonen die wel de lyrische kritiek van de wijnprofessor hadden gelezen, aangaven flink de buidel te willen trekken.

Bron: komend nummer van Appetite.

Foto: Stu Spivack
Foto: Stu Spivack