Wie ligt in Griekse graftombe?


De media zijn in rep en roer. In Griekenland is een imposante graftombe gevonden uit de tijd van Alexander de Grote. De speculaties dat het om zijn eigen grafmonument zou gaan, liggen voor de hand. Zelfs de Griekse premier is afgereisd naar de opgraving, die vorig jaar is begonnen. Hij zei dat ‘over een paar dagen’ meer duidelijkheid zal worden gegeven.

Wat weten we over graftombe? Hij ligt in noordelijk Griekenland, in het gebied waar de familie van Alexander vandaan komt. Het is een koningsgraf, de tombe zelf is omgeven door een 500 meter lange aarden wal. Gewone mensen hadden absoluut niet de middelen (of de toestemming) om een dergelijk graf aan te leggen. Archeologen hebben het graf ook nauwkeurig kunnen dateren op 325 tot 300 voor Christus.

Vooral die data zijn een duidelijke aanwijzing. Alexander stierf in 323 voor Christus in Alexandrië. In de eeuwen daarna werd er flink met zijn lijk gezeuld, maar uiteindelijk zou het weer in de Egyptische stad terecht zijn gekomen. Alleen is het lijk sinds het begin van onze jaartelling zoek. Een deel van zijn sarcofaag werd bijvoorbeeld in Turkije gevonden (foto), een aanwijzing dat er wellicht opnieuw mee gereisd is.

Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat er een herbegrafenis in Griekenland heeft plaatsgevonden. Het zal eerder gaan om het graf van Roxanne, de vrouw van Alexander. De uitvoering van het graf en de datering wijzen er op dat zijn vrouw hier een staatbegrafenis heeft gehad.

Het graf is onverstoord. Archeologen gaan de komende dagen doordringen tot de daadwerkelijke grafkamer. Dan moet duidelijk worden wie er ligt.