WHO: 17 miljoen Europeanen long Covid


Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben in Europa ten minste 17 miljoen mensen gedurende de eerste twee jaar van de Coronapandemie aan long Covid-symptomen geleden. De studie schat dat wereldwijd maar liefst 145 miljoen mensen zijn getroffen.

Voor de berekening heeft de Universiteit van Washington gevallen in 53 Europese landen geëvalueerd, zo maakte het Europese bureau van de WHO dinsdag bekend. Het criterium was een symptoomduur van ten minste drie maanden in 2020 en/of 2021. Er zijn nog geen goede behandelingen tegen long Covid.

Uit de studie blijkt dat de kans om long Covid te krijgen tweemaal zo groot is bij vrouwen als bij mannen. Bovendien neemt het risico op de lange-termijngevolgen drastisch toe na een ernstige Corona-infectie waarvoor een ziekenhuisopname nodig was. Volgens de modelberekening worstelde één op de drie getroffen vrouwen en één op de vijf in het ziekenhuis behandelde mannen na zo’n ernstig verloop met symptomen van long Covid.

Long Covid wordt waarschijnlijk veroorzaakt door virusresten die in het lichaam blijven na een geval van Corona. Het immuunsysteem heeft grote problemen om die deeltjes op te ruimen. Daarom blijven mensen zich lang slecht voelen, met extreme vermoeidheid, hoofdpijn en kortademigheid.