Wetenschappers vinden plastic in onze poep


toiletrol poep

Het zit in ons water en in onze vissen. In de honing en in het koraalrif. En plastic zit ook in je ontlasting. Oostenrijkse onderzoekers hebben ontdekt dat we in de westerse wereld kleine plastic deeltjes in onze poep hebben. Ze onderzochten stoelgangen uit Italië, Japan, Polen, Nederland, Rusland, Groot-Brittannië, Finland en Oostenrijk en troffen het overal aan.

In de studie, gepubliceerd in het United European Gastroenterology Journal, staat dat ze in totaal negen soorten plastic aantroffen in de menselijke poep. Het gaat vooral om plastic dat als verpakkingsmateriaal dient van voedsel en drinken. Daarvan laten zeer kleine stukjes los, die in onze darmen terechtkomen.

Plastic is bezig met een ongekende opmars als verpakkingsmateriaal. De helft van alle plastic die ooit is geproduceerd, kwam tot stand in de 21ste eeuw. Het is licht en makkelijk te maken, goedkoop en handig. Ideaal om uit te drinken of om een treetje appels in te verpakken. Behalve dan dat er stukjes loslaten en mensen slechts 20 procent recyclen.

In onze darmen kunnen er chemische stoffen uit het plastic lekken. De kunststof bevat allerlei weekmakers en andere ingrediënten die slecht zijn voor mensen. Dat tast zelfs de geslachtsorganen aan. Het gaat per keer om zeer kleine hoeveelheden, maar in de loop der jaren tikt het toch aan. Dat zou bijvoorbeeld de vruchtbaarheid van mannen kunnen verminderen.

Tijdens een eerdere studie vonden onderzoekers van State University of New York dat vrijwel alle drankjes in plastic flessen microplastic bevatten. Gemiddeld krijg je per liter 10,4 deeltjes binnen. De Wereldgezondheidsorganisatie noemde de plastic vervuiling in ons voedsel eerder onacceptabel.