Wetenschappers vinden in grond DNA van 25.000 jaar oude vrouw


Wetenschappers hebben in Georgië een spectaculaire vondst gedaan. In de bodem van een grot vonden ze sporen van oeroud menselijk DNA. Het behoorde aan een vrouw die tijdens de laatste ijstijd in de grot woonde. Haar genetische informatie is goed doorgegeven, delen daarvan zitten in iedere moderne Europeaan. Daarmee begrijpen we weer iets beter hoe de wereld bevolkt is.

Om het DNA te vinden gebruikten genetici van de universiteit van Wenen nieuwe technieken. Daarmee is nu ook genetisch materiaal dat via ontbinding in de bodem is opgelost goed te vinden. Behalve het materiaal van de vrouw, vonden de onderzoekers ook DNA van een bizon en een wolf in de grot. Die twee diersoorten is het minder goed vergaan. Aan het DNA was te zien dat het gaat om ondersoorten die in de tussentijd zijn uitgestorven.

De vondst is gedaan in de Satsurblia grot in Georgië. Dat is een bijzonder rijke vindplaats. Tijdens het hoogtepunt van de laatste ijstijd trokken mensen zich in en rond de grot terug om te overleven. Ze lieten daar allerlei gebruiksvoorwerpen achter, zodat goed te reconstrueren is hoe ze leefden. Zo hadden ze kleding van gekleurde vlas en gebruikten ze pijlen voor de jacht. Met deze nieuwe vondst weten we ook wie daar schuilde voor de kou en sneeuw.

Zo was deze vrouw grotendeels Europees, maar had ze ook genetische componenten uit Afrika, Azië en het Midden-Oosten in zich, schrijven de wetenschappers in vakblad Current Biology. Niet gek als je weet dat Georgië op een kruispunt van oude routes tussen de continenten lag.