Wetenschappers: overbevolking bedreigt aarde


overbevolking

Meer dan 11.000 wetenschappers doen een oproep aan de mensheid: we zijn bezig de aarde te vernietigen. Als we de uitstoot van broeikasgassen niet drastisch beperken, dreigt een wereldwijde klimaatcrisis, waarschuwen de onderzoekers in een gezamenlijke verklaring. Overbevolking is een van onze enorme problemen.

Onderzoekers uit 153 landen ondertekenden de verklaring. Wetenschappers hebben een morele plicht om de mensheid te waarschuwen voor elke catastrofale dreiging, zo vinden ze. Uit de beschikbare gegevens zou blijken dat de aarde nu al te maken heeft met een noodsituatie qua klimaat.

In een artikel in het tijdschrift BioScience pleiten de onderzoekers voor veranderingen op zes gebieden: overschakelen op hernieuwbare energiebronnen, het verminderen van de uitstoot van stoffen zoals methaan en roet, betere bescherming van ecosystemen zoals bossen en moerassen, het consumeren van meer plantaardige en minder dierlijke producten en duurzame verandering in de wereldeconomie.

Maar het meest opmerkelijk is dat ze ook oproepen tot het remmen van de groei van de wereldbevolking. Gedwongen geboortebeperking is tot nu toe een taboe, terwijl duidelijk is dat overbevolking een groot probleem is. Binnen 30 jaar is de bevolking van Afrika bijvoorbeeld meer dan verdubbeld. Binnen vijftig jaar verdriedubbelt de bevolking van het continent, voorspellen demografen.

In 2017 deden 15.000 wetenschappers uit 180 landen een soortgelijke waarschuwing uitgaan. Daarop volgde een oorverdovende stilte.