Wetenschappers hekelen Greenpeace


GMO onderzoek

Meer dan honderd Nobelprijswinnaars hebben publiekelijk hard uitgehaald naar Greenpeace. In een open brief hekelen ze de weerstand van de milieu-organisatie tegen genetisch gemodificeerde gewassen (GMO’s).

‘Zij (Greenpeace) hebben de risico’s, voordelen en gevolgen van gemodificeerde gewassen stelselmatig verkeerd weergegeven. Ze hebben de criminele vernietiging van onderzoeksvelden en experimenten gesteund’, schrijven de wetenschappers. ‘Hoeveel arme mensen moeten nog dood gaan voor dit wordt beschouwd als een misdaad tegen de menselijkheid?’

De ondertekenaars van de brief, waaronder de Nederlander Gerard ’t Hoofd, zeggen dat er een overvloed aan onderzoek is waaruit blijkt dat GMO een veilige methode is om meer en beter voedsel te produceren. Zoals ‘gouden rijst’, een rijstsoort die meer vitamine A bevat. Grote delen van de wereld lijden onder een tekort aan die stof, waardoor mensen blind worden en een slechter immuunsysteem hebben.

GMO is volgens de wetenschappers noodzakelijk om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden. De productie van de landbouw moet in 2050 verdubbeld zijn ten opzichte van nu, als de groeiprognoses kloppen. Dat kan alleen met nieuwe technieken, anders komt er hongersnood. Genetische modificatie is de beste kans die de aarde heeft om dat te vermijden.

Greenpeace heeft zich echter altijd tegen GMO gekeerd. Ze vrezen te grote macht van de producenten van zaden, zoals Monsanto. Ook zijn ze bang dat GMO gewassen een negatieve invloed zullen hebben op het wilde plantenleven. Uit onderzoek blijkt dat laatste echter niet. De 108 ondertekenaars van de open brief noemen de houding van Greenpeace dan ook ‘antiwetenschap’, en ze roepen overheden in de hele wereld op om Greenpeace actief tegen te werken op dit vlak.

Later vandaag geven de ondertekenaars een persconferentie in Washington waar ze hun brief en de harde taal daarin zullen toelichten.