Wetenschapper heeft slecht imago


wetenschapper

Je komt iemand tegen op een feestje. Hij of zij is wetenschapper. Wat denk je dan? De gemiddelde mens plakt al snel de labels eerlijk, nieuwsgierig en aardig op die persoon. Maar ook het begrip immoreel. We zien wetenschappers als mensen die het niet zo nauw nemen met wat natuurlijk en goed is. Hoe aardig en eerlijk we ze voor de rest ook vinden.

Dat is de uitkomst van een studie van de Universiteit van Amsterdam en de University of British Columbia (Canada) naar de houding van mensen ten opzichte van wetenschappers. Voor dit onderzoek werden 2300 mensen ondervraagd. Er werd gekeken naar welk gedrag de proefpersonen typerend vonden voor een bepaalde categorie mensen. Wetenschappers scoorden hoog op ‘extreme vormen van onnatuurlijk en onrein gedrag’.

Dergelijke associaties kunnen volgens de onderzoekers verklaren waarom het grote publiek soms afwijzend staat tegenover wetenschappelijke doorbraken in bijvoorbeeld stamcel- en gentechnologie, men vertrouwt de mensen achter zulke ontdekkingen gewoon niet. We denken niet dat wetenschappers van zichzelf immoreel zijn, maar wel dat ze makkelijk over de grens tussen goed en kwaad heengaan.

Het onderzoek is verschenen in het academische vakblad PlosOne.