Werkloze man leidt tot huwelijksbreuk


Niemand zit erop te wachten om werkloos te zijn, maar aan mannen knaagt dit nog meer dan aan vrouwen.

Mannen die hun baan kwijtraken, lopen ook een grotere kans dat hun relatie stukloopt. Tot deze schrijnende conclusie kwam onderzoekster Liana Sayer van de Ohio State Universitiy.

Hoewel vrouwen behoorlijk geëmancipeerd zijn, wordt er nog steeds van mannen verwacht dat zij de broodwinners van het gezin zijn. Een werkloze vrouw zal niet zo snel in de steek worden gelaten door haar man. Een werkloze man zal wel sneller de bons krijgen, maar alleen wanneer zijn vrouw relatief ontevreden is over het huwelijk. Zijn status als werkloze, of het feit dat hij thuis zit en niks uitvoert, is voor die vrouw de druppel. Tot zover geen baanbrekend nieuws.

Ik ben mijn baan kwijt, daarom ga ik ook weg bij jou!

Het meest opmerkelijke was het gedrag van mannen die geen baan hadden. Een werkloze man loopt niet alleen een groter risico dat zijn partner wil scheiden, maar ook dat hijzelf een punt achter de relatie wil zetten. ‘Zelfs mannen die relatief gelukkig zijn in hun huwelijk, zijn eerder geneigd om hun relatie te verbreken wanneer ze werkloos zijn,’ beweert Sayer.

Volgens Sayer is het inmiddels heel normaal dat ook vrouwen buiten de deur werken, maar een werkloze man is nog altijd niet geaccepteerd. Waarom werkloze mannen een goed huwelijk beëindigen, heeft Sayer niet onderzocht. Ze speculeert dat het iets te maken heeft met het beeld dat mannen hebben over dat zij de kostwinner moeten zijn. Of heeft het iets met macht of mannelijke trots te maken?

Bron: American Journal Of Sociology. Foto: Dragos Daniel lliescu