Wellicht miljoenen zwerfplaneten


Als astronomen over planeten praten, dan hebben ze het meestal over ronde objecten in de ruimte die rond een ster draaien, net als de aarde. Lange tijd dacht men zelfs dat planeten alleen maar rond een ster konden bestaan. Maar de afgelopen jaren is het besef doorgedrongen dat er ook planeten bestaan die eenzaam door het universum zwerven.

Volgens een nieuw onderzoek zouden dat er zelfs best veel kunnen zijn, 1000.000 keer meer dan tot nu toe gedacht, zegt een nieuwe studie van het internationale Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology (Kipac). Momenteel kennen we zo’n twaalf nomandenplaneten, maar dat zullen er snel meer worden, denken ze bij Kipac.

Zo zou een zwervende planeet er uit kunnen zien. Greg Stewart / SLAC National Accelerator.

Nomadenplaneten kun je meestal niet zien, zelfs niet met sterke telescopen. Astronomen ontdekken zulke planeten door kleine verschuivingen in de zwaartekracht van sterren waar te nemen. Die worden door een voorbij trekkende nomadenplaneet tijdelijk aangetrokken. Volgens de mensen van Kipac zien ze zulke ‘hobbeltjes’ in de zwaartekracht van sterren best vaak, wat heeft geleid tot de aanname dat er wellicht miljoenen losse planeten door de ruimte zwerven.

Dat zou overigens ook betekenen dat planeten op een andere manier ontstaan als tot nu toe werd aangenomen. Veel meer planeten zouden het gevolg kunnen zijn van een botsing met een zwervende planeet. Misschien is zelfs de aarde zo ontstaan.

Follow Faqtman on Twitter