Weinig opleiding maakt ziek


Er is een directe link tussen hoeveel opleiding mensen hebben genoten en hun gezondheid. Hoe minder, hoe zieker, dat is de regel.

Nog even verder studeren is echt de moeite waard. Niet alleen neemt de kans op een goedbetalende baan daardoor toe, je krijgt er ook een betere gezondheid door, zeker op langere termijn. Statistik Austria, het CBS van Oostenrijk, heeft een groot project afgerond waarin 13.600 mensen werden geïnterviewd over hun levensstijl, gezondheid en opleiding. Conclusie: lager opgeleiden worden eerder ernstig ziek.

Mannen hebben een duidelijk verhoogd risico op hart- en vaatziekten, vrouwen met alleen lagere school hebben in vergelijking met universitair geschoolden vier keer vaker suikerziekte en 2,5 keer vaker hoge bloeddruk. Daardoor liggen de sterftecijfers van lager opgeleiden duidelijk hoger. Ze zorgen gewoon minder goed voor zichzelf en roepen veel ziektes over zich af.

Lager opgeleide mannen krijgen veel meer beweging dan laag opgeleide vrouwen, maar ze eten veel ongezonder, vooral veel rood vlees. De risico’s daarvan zijn al een paar jaar bekend. Daardoor hebben mannen zonder hoog diploma vaker overgewicht en alle bijbehorende gezondheidsproblemen. Vrouwen zonder veel scholing roken meer en ze beginnen ook jonger met die slechte gewoonte. Bovendien hebben ze vaker psychische problemen en angsten.

Slechts een paar jaar meer scholing vertaalt zich al in een betere levensstijl en daarmee samenhangend een hogere levensverwachting, ontdekten de Oostenrijkers.