Weeshuis slecht voor hersens


Hersens onder de scanner.

Dat een kindertehuis geen ideale omgeving is om op te groeien, dat is iedereen wel duidelijk. Maar dat het zelfs de ontwikkeling van hersens negatief kan beïnvloeden, dat is nieuw. Amerikaanse onderzoekers togen naar Roemenië om de ontwikkeling van weeskinderen te bestuderen. Die werden onder andere onder de MRI scanner gelegd om te meten hoe hun hersens groeiden.

Wat ze zagen, verbaasde de onderzoekers enorm. Weeskinderen in Roemenië hebben bijvoorbeeld een kleinere hersenschors. Dat is het deel van het brein waar het lichaam wordt aangestuurd. Ook hadden de weeskinderen minder witte stof in hun hersens, die zorgt er voor dat zenuwsignalen worden doorgegeven.

Het tekort treedt vooral in het eerste levensjaar op. Volgens de onderzoekers omdat de kinderen te weinig interactie met volwassenen hebben. In Roemenië hebben weeshuizen meestal maar één verzorger op twaalf baby’s. Daardoor krijgen de hersens te weinig impulsen en groeien ze te weinig. Het gevolg daarvan is dat kinderen een slecht taalgevoel ontwikkelen en weinig sociale vaardigheden hebben. Ook zijn ze gevoelig voor allerlei psychische stoornissen.

Het goede nieuws is dat kinderen deze achterstand kunnen inhalen. Door adoptie knappen kinderhersens op. Bij weeskinderen die op hun tweede naar pleegouders gaan, groeien hersengebieden zelfs bij. Zo zagen de onderzoekers een toename van de witte stof bij kinderen die werden geadopteerd. Opmerkelijk is dat bij deze kinderen de hersenbalk ook sterk groeit. Dit deel verbindt beide hersenhelften, maar de functie van dit onderdeel van het brein is niet helemaal duidelijk.

Het onderzoek maakt deel uit van het Bukarest Early Intervention Project, waarbij geselecteerde kinderen in de sterk verwaarloosde weeshuizen van de Roemeense hoofdstad tot hun achtste worden gevolgd. Alle onderzoeksdata van dit project worden vergeleken met een controlegroep van kinderen die gewoon thuis opgroeien.

Het onderzoek staat in het vakblad PNAS.

Follow Faqtman on Twitter