We zijn gaan lachen op de foto


smile

Wat als er een eeuw geleden al Instagram was geweest? Dan had je daar allemaal foto’s gezien van serieuze gezichten. Mensen hadden zonder een glimlach een selfie gemaakt, met rechte mond en recht in de camera kijkend. Lachen naar de camera is namelijk een relatief recent verschijnsel.

Dat zeggen onderzoekers van de University of California (VS) na analyse van jaarboeken van de middelbare school. Dat typisch Amerikaanse fenomeen zorgt dat iedereen een herinnering heeft aan zijn of haar schooltijd. Van iedere leerling wordt een foto afgedrukt met een korte omschrijving.

Door deze boeken te scannen en voor ieder decennium een ‘gemiddelde’ foto te maken, hebben computerwetenschappers ontdekt dat we steeds meer zijn gaan lachen. Aanvankelijk alleen de vrouwen, maar sinds de jaren zeventig doen de mannen ook mee. Volgens de onderzoekers hangt dat nauw samen met de ontwikkeling van de camera.

Toen fotografie nog bijzonder was, poseerden mensen met een serieuze blik, alsof ze werden geschilderd. Ze moesten ‘prunes’ zeggen in plaats van ‘cheese’. Mannen bogen de mondhoeken zelfs licht naar beneden. Later werden mensen die poseerden wat losser. Vanaf de jaren tachtig laten we zelfs tanden zien als we op de foto gaan. Misschien omdat gebitten nu ook wat beter zijn.