We worden steeds gelukkiger


Mensen in westerse landen worden gelukkiger, niet alleen per generatie, maar ook bij het klimmen van de jaren. Tot die opmerkelijke conclusie komen onderzoekers van de Florida State University College of Medicine in de Verenigde Staten. Ze vergeleken allerlei studies die in de loop van de afgelopen eeuw zijn gedaan naar geluk en ontdekten dat onze blijheid toeneemt.

Tot nu toe werd aangenomen dat mensen met ouderdom minder gelukkig werden. Maar volgens deze studie is dat niet zo. Zij zeggen dat in studies uit de jaren zeventig en tachtig ouderen werden ondervraagd die de depressie van de jaren twintig en dertig hadden meegemaakt. De levens van die mensen waren getekend door de moeilijke tijden voor en tijdens de oorlog, waardoor het alleen maar leek alsof ouderen ontevreden zijn over hun leven.

Door meerdere studies naast elkaar te leggen, komt nu een nieuw beeld naar voren. Iedere generatie is gelukkiger dan die daarvoor. De gelukkigste generatie die nu is aangetroffen, werd geboren in de jaren tachtig. Met ouderdom neemt geluk toe voor huidige generaties. De onderzoekers waarschuwen ook: economisch moeilijke tijden kunnen blijkbaar het levensgeluk van hele generaties ‘verpesten’, zelfs als het daarna beter gaat.

Het onderzoek is gepubliceerd in het vakblad Psychological Science.