We voelen met robots mee


Robots mogen dan machines zijn, we voelen we degelijk met ze mee. Tijdens een experiment aan de universiteit van Duisburg-Essen (Duitsland) werden proefpersonen voor een scherm gezet waarop een speelgoed robot dinosaurus klappen kreeg en met een plastic zak werd gesmoord. Ondertussen moesten ze met een schuifje aangeven hoe emotioneel ze waren. Ook werd gemeten hoe veel ze aan het zweten waren, vaak een teken van emotie.

Zowel de eigen opgave als de metingen gaven aan dat mensen het onprettig vonden om te zien hoe het stuk speelgoed werd gemarteld. Bij scenes waarin de robot vriendelijk werd bejegend, hadden ze die reactie niet.

In een tweede experiment werden de proefpersonen onder een hersenscanner gelegd. Nu kregen ze dezelfde video van de robot te zien, maar ook een video waarin een vrouw en een kartonnen doos dezelfde behandeling ondergingen. De scanner toonde aan dat de proefpersonen een geprikkeld limbisch systeem hadden, het deel van de hersens waar emoties worden opgeroepen, bij de video van de vrouw, de robot én de doos.

Ook bij dit experiment mochten mensen zelf ook hun emotie opgeven. Ze bleken de meeste emotie te voelen bij de gemartelde vrouw, daarna bij de robot en een beetje bij de doos.

Volgens de onderzoekers bewijst dit dat we ook empathie kunnen voelen voor dingen, zelfs als die duidelijk speelgoed zijn (de robot) of zelfs geen gezichtje (de doos). Ze willen verder experimenteren om te zien of mensen verschillende reacties hebben bij verschillende robots. De uitkomsten van dit onderzoek worden gepresenteerd op de 63rd Annual International Communication Association Conference.