Water op Mars?


Mars

Nasa heeft voor vanmiddag een grote persconferentie aangekondigd waar ze een mededeling zullen doen over Mars. Gaan ze vertellen dat er water op de planeet is gevonden? Die kans lijkt erg groot, al was het maar vanwege de aanwezigheid bij de aankondiging van twee wetenschappers die zich eerder met mysterieuze geulen op Mars hebben bezig gehouden.

Deze geulen lijken te verschijnen en dan weer te verdwijnen, wat op de aanwezigheid van water zou kunnen duiden. Deze wetenschappers, Lujendra Ojha van het Georgia Institute of Technology en Alfred McEwen van Arizona State University, hebben sporen van zouten in deze geulen gevonden, nog een aanwijzing dat er iets stroomt op Mars.

We weten dat er ooit heel veel water op Mars was. In het landschap zijn nog meren en zeeën te zien. Maar door de geulen is het mogelijk dat er nog steeds H2O op of vlak onder het oppervlak aanwezig is. Dat zou kunnen bestaan uit een soort minieme ijskorreltjes, is eerder gesuggereerd. Ook kan het zijn dat het oppervlak waterdamp uit de zeer dunne atmosfeer trekt.

Als er water is, kan leven niet ver meer zijn. Wetenschappers denken dat het mogelijk is dat Mars ooit geen dode planeet was. Wellicht is er tot de dag van vandaag leven in de vorm van bacteriën, sporen en schimmels.