Wat maakt iemand dodelijk saai?


Je hebt een etentje met een groep mensen. Waar ga je zitten? Zeker niet naast die ene man. Zelden is iemand zo saai en vervelend geweest. Waarom hebben we die mening over sommige mensen? De Nederlandse socioloog Wijnand Van Tilburg van de Britse University of Essex onderzocht het en kwam tot opmerkelijke conclusies.

Zijn groep van proefpersonen vond data-analyse, boekhouden, belastingen/verzekeringen, schoonmaken en bankieren saaie banen. Wie in die branches werkzaam is, staat te boek als slaapverwekkend (net als jaren tachtig popsterren). Maar hobby’s kunnen mensen ook saai maken. Daaronder slapen, naar de kerk gaan, TV kijken, vogels kijken en wiskunde.

Gevraagd naar de kenmerken van stereotiepe saaie mensen, noemden de proefpersonen eigenschappen als geen interesses hebben, geen gevoel voor humor, geen mening hebben of veel klagen. Ook een monotone stem of een gebrek aan opleiding maken mensen tot vreselijke tafelgenoten.

We haten saaie mensen zo, dat we geld willen zien om lang met ze te zijn opgescheept. Een week met een saaie Piet op vakantie, daar moet bijvoorbeeld compensatie rond de 250 euro tegenover staan, schrijft Van Tilburg in het vakblad Personality and Social Psychology Bulletin.