Was Tito een Rus?


Vlag SFRJ

Hij was één van de meest spraakmakende figuren uit de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog: Josip Broz Tito, bevelhebber van het Joegoslavische partizanenleger en daarna tot zijn dood de onbetwiste leider van zijn land. Dat het land met verschillende etnische en religieuze groepen bijeenbleef wordt vaak aan hem toegeschreven, ook omdat het na zijn dood uiteen begon te vallen.

Volgens een artikel van het ANP geeft een ‘vrijgegeven CIA-document’ reden tot twijfel over zijn afkomst. De uitspraak van medeklinkers in het Servokroatisch van Tito zou duiden op een buitenlands accent, bijvoorbeeld Russisch of Pools.

Het stuk, in werkelijkheid een artikel in Cryptological Spectrum, een uitgave van de National Security Agency, is hier te vinden en is vorig jaar al vrijgegeven. De Servische krant Blic kwam gisteren met het verhaal.

De NSA-analyst vroeg zich hardop af of de plaats van Tito misschien in de jaren ’30 door een Pool of een Rus vervangen was. Volgens het ANP-bericht waren er al lang geruchten dat Tito een Russische agent was, door Stalin gestuurd. In dat geval heeft hij zijn werk niet goed gedaan: in 1948 brak Tito met Stalin en ging Joegoslavië een neutrale koers varen.

De NSA haalt ook Draze Mihajlovic aan als iemand die, na een gesprek met Tito, geloofde dat hij met een buitenlander te maken had. Deze Mihajlovic, volgens het ANP ‘de leider van het Servische verzet’, was in feite de leider van de Chetniks, een nationalistische groepering die zowel de Duitsers als de communisten van Tito bestreed, en daarom van collaboratie verdacht werd. Mihajlovic zou er alle belang bij hebben om Tito als buitenlander af te schilderen.

Foto: Nicholas Raymond