Wappies hebben vaak psychische problemen


De wetenschap interesseert zich zeer voor de groep die Corona ontkent, of denkt dat de ziekte een strategie is van elites. De bewijzen daarvoor zijn er niet, waarom geloven mensen het dan toch? Verschillende studies proberen inzicht te krijgen in deze unieke eigenschap van een behoorlijke groep mensen. De wappies, zoals ze in het algemeen taalgebruik zijn gaan heten.

Een nieuwe studie naar deze mensen is uitgevoerd door de University of Sydney. De uitkomst? Engelstalige wappies – en waarschijnlijk geldt dit wereldwijd – zijn extravert, hebben een verminderd gevoel voor moraliteit en ze informeren zichzelf uiterst slecht – al denken ze zelf daar totaal anders over.

Voor de studie stelden psychologen een proefgroep met 1575 personen samen. Die kwamen uit Australië, de VS, Canada en Groot-Brittannië. Deze mensen kregen vragenlijsten over Corona en wat zij dachten dat er aan de hand was. Ook moesten de proefpersonen vele psychologische tests maken, om te bepalen hoe ze geestelijk in elkaar zaten. Uit deze combinatie van tests kwam een opmerkelijk beeld naar voren.

Ten eerste dat 90 procent geen samenzwering zag en gemiddeld geestelijk gezond was. Maar de 10 procent mensen ‘met weerstand tegen het beleid’ vertoonden opmerkelijk vaak dezelfde karakteristieken. Zo maakten ze zich grote zorgen over de kosten van de pandemie. Ook verzette deze groep zich tegen vernieuwingen van beleid, welke dan ook. Ook zochten ze hun informatie uit bronnen die niet bekend stonden als betrouwbaar.

Een van de meest opmerkelijke uitkomsten is dat de onderzoekers deze mensen ook inschalen als ‘minder prettig in de omgang’. Ze waren ook eerder bereid tot overtredingen van maatregelen die zijn genomen om de samenleving te beschermen, een fenomeen dat al eerder is ontdekt onder deze groep. Ook was deze groep eerder verveeld en vertoonden ze meer egoïsme, zo schrijven de wetenschappers in PlosOne.