Wandelende vis verklaart evolutie


Wetenschappers hebben een vis ontdekt die onder water kan lopen. Mogelijk deden zeedieren die evolueerden tot landdieren hetzelfde.

Een kleine stap voor de longvis, een grote stap voor de evolutie, zeggen de Amerikaanse onderzoekers. De zogeheten longvis gebruikt de vinnen onder zijn lichaam om mee te ‘wandelen’. Daarover werd al langer gespeculeerd maar het was nooit bewezen. Onderzoekers van de Universiteit van Chicago in Illinois zetten een longvis in een aquarium en filmden zijn gedrag. Hoewel je het van de palingachtige vis niet zou verwachten, bleek hij inderdaad op een primitieve manier over de bodem te lopen. De vis tilt zijn lijf een stukje van de zeebodem en duwt het daarna voort.

Het onderzoek is belangrijk omdat het kan laten zien hoe tijdens de evolutie waterdieren veranderden in landdieren. Mogelijk ontwikkelden vissen miljoenen jaren voordat ze aan land gingen al vinnen waarmee ze zich over de zeebodem konden verplaatsen. Ze hebben dus lang onder water met die ‘pootjes’ kunnen oefenen voordat ze het op land probeerden. Tot nu toe werd gedacht dat dieren pas pootjes ontwikkelden vanaf het moment dat ze op het land waren.

Bekijk hier de video van de wandelende longvis.

De Afrikaanse longvis is een geliefd onderzoeksobject voor biologen omdat de vis nauw verwant is met de zeedieren die het land op trokken. De andere soortgenoten zijn vrijwel allemaal uitgestorven. Omdat de longvis nog leeft, kunnen onderzoekers zijn bewegingen observeren. Met fossielen kan dat niet.

Follow Faqtman on Twitter