Wallabies hebben geen stoplicht nodig?


Sommige wallabies kijken netjes naar links en naar rechts bij het oversteken. Dat hebben Australische onderzoekers ontdekt langs een snelweg ten noorden van Sydney. De dieren, niet te verwarren met kangaroos (veel groter), hebben daar geleerd om te gaan met verkeer.

De moeraswallabies zijn de laatsten van hun soort die nog enigszins goed standhouden in de oprukkende moderne wereld. Samen met de voskoesoe, ook een klein buideldier, is de wallaby niettemin het vaakst slachtoffer van verkeer en hongerige dingo’s en wilde honden.

De moeraswallabies van Syndey werden drie maanden gevolgd door de onderzoekers. Bij wegingen bleken ze gezonder en dikker dan andere soortgenoten die verder van de snelweg wonen. Sterker, de dieren beperken zich al te graag tot een beetje rondhangen langs de weg, terwijl dieren in andere groepen er wel op uit trekken.

Een andere opmerkelijke ontdekking is dat mannetjes meer lijken te profiteren van het leven langs de weg dan vrouwtjes. Eten ligt er namelijk voor het oprapen; door de aanvoer van extra voedingstoffen door het verkeer groeit en bloeit links en rechts van de weg meer dan in de barre omgeving. Eten zoeken is een mannentaak bij moeraswallabies en de heren verkiezen dan liever de makkelijkste weg.

Er is alleen één probleem: het razende verkeer. Maar dat lijken de dieren op de koop toe te nemen. Het zijn vooral roekeloze jonge mannetjes die zich laten verrassen door opkomend verkeer, zo schrijven de onderzoekers in het vakblad Wildlife Research. Daarom pleiten ze toch voor meer afrastering van hun leefgebieden en ondergrondse oversteekplaatsen.