Waarom we zo heftig dromen tijdens Corona


dromen

Het is een onverwacht neveneffect van de Corona pandemie. Studies uit Groot-Brittannië (King’s College) en China (Changning District Mental Health Center) tonen aan dat we heftiger dromen. Het is zelfs een hashtag geworden op Twitter, waar mensen onder #CoronaDreams of #Coronadromen vertellen over de vreemde avonturen die ze weer hebben beleefd tijdens hun slaap. Maar hoe komt dat?

Mensen hebben ook na heftige gebeurtenissen uit het verleden intense dromen gerapporteerd. Die na de aanvallen van 11 september 2001 zijn uitgebreid bestudeerd door de wetenschap. Het gaat vaak om dromen waarin mensen achterna worden gezeten. Of waarin ze frustratie ervaren, omdat het bijvoorbeeld steeds niet lukt om van A naar B te komen.

We weten nog steeds een hoop niet over dromen. Wel is bekend dat onze hersens tijdens diepe slaap allerlei taken uitvoeren om de volgende dag weer goed te kunnen functioneren. Herinneringen gaan van het korte- naar het langetermijngeheugen. Dingen die we hebben geleerd worden onderdeel van onze hersenprocessen.

coronadromen

Om dat te doen, zet het lichaam bepaalde delen van de hersens aan. Daaronder de delen waar we emoties, zicht en herinnering aansturen. Die produceren als bijproduct soms heftige beelden, onze dromen. Daarbij komen vooral emoties voorbij uit de voorbije dag of dagen. Kijkend naar wat mensen nu rapporteren, is dat momenteel vooral angst en frustratie.

Daar komt bij dat nogal wat mensen in lockdown langer slapen. Omdat ze vanuit huis werken, kunnen ze langer blijven liggen dan normaal. Wetenschappers hebben ontdekt dat je bij een langere nachtrust dromen beter onthoudt. Dus zelfs als je dromen hetzelfde zijn, weet je beter dat je ze hebt gehad.