Waarom we meer bomen moeten planten


bomen

Een overheid die wil dat de bevolking gezond en gelukkig is, moet bomen planten. Dat zeggen onderzoekers van de University of Wollongong in Australië na een uitgebreide proefneming. Ze ontdekten dat als in een buurt een derde van het oppervlakte schaduw krijgt van bomen, mensen gezonder en gelukkiger zijn.

Het risico van psychische problemen daalt met 31 procent; ziektes komen zelfs 33 procent minder voor, in vergelijking met buurten zonder bomen. Gras is geen goede vervanging, of buurten veel of weinig gras hebben, maakt voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid niet uit.

Het onderzoek is gehouden onder 46.000 mensen in de Australische steden Sydney, Newcastle en Wollongong. De onderzoekers keken naar de aanwezigheid van bomen binnen 1,6 kilometer van de woonplek van deze mensen.

Veel bomen maken een buurt volgens het onderzoek koeler en leefbaarder. Mensen gaan sneller lopen als ze bijvoorbeeld naar de winkels moeten en ze hebben met bomen een goede ontmoetingsplek. Boomrijke buurten nodigen ook meer uit tot sport, als hardlopen of fietsen.

Het aantal bomen groeit in rijke landen, weten we uit eerder onderzoek, en daalt in arme staten. Het bosareaal van de aarde is tussen 1990 en 2015 met drie procent gedaald. In Nederland daalt het bosareaal echter licht, door veel kappen. Veel plannen om het broeikaseffect tegen te gaan, roepen op om meer bomen te planten. Die nemen kooldioxide (CO2) op, een van de broeikasgassen.

(Jama Network Open)