Waarom we eikels bewonderen


Wie bewonderen we? Stel de vraag aan willekeurige mensen en ze beginnen over helden uit de historie, mensen die goede daden hebben verricht en topsporters. Een eerlijker antwoord is dat we een zwak hebben voor arrogante zakken. Om die hypothese te testen, werden proefpersonen door Amerikaanse onderzoekers aan een aardrijkskunde test gezet. Ze kregen in paren een blinde kaart van de Verenigde Staten en moesten daarop samen steden benoemen.

Voor de test werd ze gevraagd hoe goed ze daar in zouden zijn en hoe goed ze dachten dat de andere proefpersoon zou zijn. Daar kwamen twee grappige dingen uit.

We zoeken constant naar aanwijzingen over anderen. Tekenen van status en succes zijn daarbij erg belangrijk.

Ten eerste schatten mensen zichzelf veel te hoog in. Net zoals een meerderheid van de mensen denkt beter dan gemiddeld auto te kunnen rijden, dachten disproportioneel veel proefpersonen beter dan gemiddeld te scoren op de aardrijkskundetest. Nog opmerkelijker was dat mensen die hoog over zichzelf opgaven, door hun testpartner nog hoger werden aangeslagen. Ze werden vaak door de ander in een leidinggevende rol geduwd.

Op een vragenlijst die de proefpersonen moesten invullen, kregen de mensen die hoog over zichzelf hadden opgegeven van hun partners veel krediet. Zo verdienen ze ‘veel respect’ en ‘veel bewondering’, alleen maar omdat ze hoog van de toren blazen.

Volgens de onderzoekers is het bewonderen van arrogante types ingegeven door de manier waarop we naar de wereld kijken. We moeten constant beslissingen maken op basis van te weinig informatie. Dus pakken we wat we pakken kunnen. Iemand die zegt dat hij goed is, zal wel erg goed zijn, nemen we aan. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat onbeschoft gedrag ook zo’n aanwijzing voor ons is. Als iemand zich als hork gedraagt, leiden we daar uit af dat hij machtig is. Anders zou hij zich wel beter gedragen.