Waarom plastic vloek voor de planeet is


plastic fles

Deze foto toont een plastic fles afwasmiddel die deze week aanspoelde op de Britse kust. Niets bijzonders aan, er spoelen op dat stuk strand soms wel kilo’s plastic per maand aan. Behalve dan dat deze fles na onderzoek bijna vijftig jaar oud bleek te zijn. Het ding heeft al die tijd rondgedobberd voor het met een zeer krachtig tij weer aan wal kwam.

Het is een teken hoe groot het probleem van kunststof vervuiling is. Want de fles ziet er behoorlijk nieuw uit, alsof het ding pas deze zomer in zee is terechtgekomen. Zelfs een halve eeuw in het water of ergens half begraven in de zeebodem heeft er niet voor gezorgd dat de fles ook maar enigszins is verweerd. Er zijn alleen een paar deuken in gekomen.

In Europa wordt jaarlijks ongeveer 26 miljoen ton kunststof afval gedumpt. Nog geen derde daarvan wordt gerecycled. De rest landt op stortplaatsen of in de natuur. In de Stille Oceaan ligt al een drijvend eiland van plastic vier keer zo groot als Duitsland. Volgens gegevens van de EU is tot 85 procent van het afval op Europese stranden plastic, waarvan de helft wegwerpproducten voor eenmalig gebruik zijn.