Waarom hebberige mensen van Facebook houden


Facebook

Heb je niet zoveel vrienden op Facebook? Gefeliciteerd, je bent iemand die niet hecht aan materieel bezit. Mensen die wel veel vrienden op het blauwe medium hebben, zijn over het algemeen hebberiger en geïnteresseerd in bezit.

Dat zeggen wetenschappers van de Ruhr-Universität in het Duitse Bochum. Ze onderzochten 531 Facebookgebruikers, die vragenlijsten kregen voorgelegd om hun hebberigheid en materialisme vast te stellen. Daaronder beweringen als ‘ik heb bewondering voor mensen die dure huizen, auto’s en spullen hebben’. Ook werd gekeken hoeveel vrienden ze op Facebook hebben.

Er bleek een sterke correlatie tussen Facebookvrienden en een hang naar bezit. Bovendien brachten materialistische mensen veel meer tijd op Facebook door, waarschijnlijk in een poging om die grote vriendenschaar te verzamelen. Ze waarderen hun online volgers net als andere bezittingen, meer is beter.

Uit eerder onderzoek weten we dat materialisme vaak gepaard gaat met een sterke neiging om het bezit tentoon te stellen. Wat heb je aan een dure auto die constant in de garage staat? Facebook biedt daartoe een fantastische mogelijkheid, iedereen kan zien hoeveel vrienden je hebt; geen wonder dat het sociale medium zo populair is onder materialisten.

De onderzoekers onderstrepen in hun rapport, gepubliceerd in het academische vakblad Heliyon, dat ze geen waardeoordeel uitspreken over materialisme of netwerken via sociale media. Mensen moeten vooral doen waar ze zin in hebben. Toch begint zich na het zoveelste onderzoek over Facebookgebruikers wel degelijk een zorgelijk beeld af te tekenen. Zo zijn fanatieke FB’ers ongelukkiger en dikker, zo ontdekten Amerikaanse onderzoekers.

Bovendien zijn Facebookvrienden geen echte vrienden en bezorgt het onderhouden van al die online relaties mensen de nodige stress. Ook is het medium oppervlakkig en vermindert het echte participatie in de maatschappij.

Moeten we dat wel willen?