Waarom de wolf helemaal terug is: militairen


wolf is terug militairen

De wolf is helemaal terug in Nederland, met exemplaren die zich in ons land hebben gevestigd. Dat succes komt voor een groot deel door de toenemende wolvenpopulatie in Duitsland, waar het aantal wolven met 36 procent per jaar toeneemt. Nieuw onderzoek toont aan waar die grote groei aan is te danken: militairen.

Onderzoek van Lupus, een Duits instituut dat zich met de verspreiding van wolven bezighoudt, toont aan dat wolven vooral een comeback maken op en rond militaire oefenterreinen. De relatief rustige tankbanen, vaak niet voorzien van hekken en andere obstakels, vormen duidelijk een prettige habitat voor de dieren. Ze kunnen er jagen, zonder met dagjesmensen te worden geconfronteerd.

Natuurlijk rijdt er zo nu en dan een pantservoertuig rond, maar dat deert de dieren minder dan joggers, vogelaars, jagers en andere recreanten. Het aantal al dan niet opzettelijk door mensen gedode wolven is op militaire terreinen zelfs lager dan in beschermde natuurgebieden, ontdekte Lupus.

Vanuit de militaire terreinen maken wolven uitstapjes naar andere natuurgebieden. Vaak kiezen ze na een tijdje trekken voor een nieuw oefenterrein, ze lijken er volgens het Duitse onderzoek bijna een neus voor te hebben. Tijdens die trektochten zijn wolven waarschijnlijk ook in Nederland terechtgekomen. Het is niet zo gek dat ze daarbij de Veluwe hebben uitgekozen, waar ook militairen oefenen.