Waar zit onze angst?


De hersens blijven wetenschappers verbazen. Tot nu toe dachten we bijvoorbeeld te snappen hoe angst ontstaat. Diep in de hersens zit een gebied waar heftige emoties worden geregeld, de amygdala. Blijdschap, agressie en bangheid worden daar opgeroepen, in een evolutionair oud – dus minder ontwikkeld – deel van ons brein.

Maar waarom zijn mensen die geen amygdala hebben dan toch bang? Aan de universiteit van Iowa (VS) onderzochten hersensdeskundigen mensen met het syndroom van Urbach-Wiethe, een zeer zeldzame ziekte waarbij de amydala verschrompelt door verkalking. Dit deel van de hersens werkt daardoor niet meer.

Onderzoekers zetten twee patiënten met deze ziekte en een groep gezonde controlepersonen een gasmasker op waarin ze koolstofdioxide pompten. Daardoor verdwijnt de zuurstof en dreigt de drager van het gasmasker te stikken. Een gezond mens schrikt zich daardoor een hoedje en wordt bang.

De gezonde proefpersonen deden dat inderdaad. Maar tot verbazing van de onderzoekers werden ook de lijders aan Urbach-Wiethe doodsbenauwd. Sterker nog, ze werden banger dan gewone proefpersonen. Conclusie: angst zetelt niet alleen in de amygdala, maar ook in andere delen van het brein.

Uit gesprekken met de twee patiënten bleek wel dat ze gewoonlijk minder bang waren dan gewone mensen. Eentje gaf zelfs aan dat het experiment met het gasmasker de eerste keer was sinds haar kindertijd dat ze echt angstig was geweest. Daaruit concluderen de onderzoekers dat er verschillende soorten angst zijn en dat de meeste daarvan in de amygdala zetelen, maar sommigen niet. Ze willen verder onderzoeken om de verschillende soorten te onderscheiden en te zien waar in de hersens ze precies zitten.