VS: lockdowns hadden verkeerd effect

Zwakken beschermen werkt beter


Hoe ga je om met een pandemie als Corona? Sommige landen reageerden heftig en streng en sloten de hele maatschappij af. In andere naties was de reactie wat meer ontspannen. Wie had gelijk? Een Amerikaanse studie geeft de aanzet tot een antwoord op die vraag.

In de Verenigde Staten mochten de staten zelf bepalen hoe ze op de dreiging zouden reageren. Vooral staten met een republikeinse meerderheid besloten om open te blijven. Onderzoekers van de University of Chicago geven die overheden nu gelijk. Ze hebben het in totaal beter gedaan dan de staten die kozen voor een strenge lockdown.

De wetenschappers uit Chicago gaven iedere staat een rapportcijfer, gebaseerd op het aantal ernstige gevallen van Covid, sterfte, economische gevolgen en de effecten op scholing. In dat systeem krijgt het zeer laissez-faire Florida het hoogste cijfer; de strenge staten Delaware en New Jersey de laagste.

De onderzoekers zagen dat een strenge lockdown geen effect had op sterftecijfers. Sterker nog, sommige staten die helemaal op slot gingen, hadden meer doden. Zeer effectief bleek het afzonderen en beschermen van ouderen en zwakkeren te zijn. Ook het sluiten van scholen had geen effect op het aantal ziektegevallen, schrijven de onderzoekers uit Chicago.

Lockdowns hadden wel een desastreus effect op de economie en scholing, ontdekten ze ook. Staten die grotendeels open bleven, vertoonden de minste krimp. Overigens is dit onderzoek uitgevoerd met financiële steun van de zeer conservatieve Heritage Foundation. Duitse onderzoekers zonder conservatieve steun kwamen wel tot dezelfde conclusie.