Vrouwen vaker longkanker


In ontwikkelde landen krijgen vrouwen steeds vaker longkanker. Gevolg van een toename van het roken 30 jaar geleden. Toen werd roken populairder onder meisjes van 14 en 15. Het heeft nu borstkanker ingehaald als belangrijkste vorm van kanker waaraan vrouwen sterven.

De trend is wereldwijd. Alleen in een paar landen waar sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog al veel werd gerookt door vrouwen, zoals de Verenigde Staten, vlakt de groei iets af. In andere landen, zoals Spanje en Hongarije, neemt het aantal longkankerdoden onder vrouwen juist toe.

De cijfers zijn afkomstig uit een wereldomspannend onderzoek van de International Agency for Research on Cancer. Uit het onderzoek blijkt ook dat vrouwen gevoeliger zijn voor longkanker dan mannen. Ze krijgen de ziekte sneller door het roken, zo valt uit de cijfers op te maken.

Om de trend te keren is volgens de onderzoekers vooral nodig dat vrouwen die roken sinds hun tienerjaren, stoppen. Dat moet zo snel mogelijk, maar in ieder geval tijdens de ‘middelste levensjaren’, dus tussen de 30 en 40. Dan hebben de longen nog genoeg tijd om zich te herstellen.

De studie is verschenen in het vakblad Cancer Journal for Clinicians.