Vrouw rekent even goed als man


‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’. De slogan is blijven hangen, maar de overheidcampagne van begin jaren negentig om meer vrouwen exact te laten kiezen, oogste geen succes.

Dat ligt meer aan hardnekkige beeldvorming dan wiskundige vaardigheden. Vrouwen scoren daarop nagenoeg even goed als mannen, wijst nieuw onderzoek van de Amerikaanse University of Wisconsin-Madison uit.

Een deel van het onderzoek concentreerde zich op literatuuronderzoek. In totaal werden 242 artikelen bekeken die de rekenvaardigheden van meer dan een miljoen mensen beoordeelden. Deze onderzoeken, die werden gepubliceerd tussen 1990 en 2007, richtten zich op vrouwen en mannen in alle leeftijden. Daarnaast werden ook de resultaten van verschillende grote langdurige wetenschappelijke studies onderzocht. In beide gevallen bleek het verschil tussen de beiden seksen onbeduidend klein.

Hoewel het onder sociologische wetenschappers algemeen aanvaard is dat beide geslachten beschikken over gelijke wiskundige vaardigheden, lijkt dat besef maar langzaam door te dringen bij ouders en leerkrachten. Die houden vaak nog steeds vast aan het cliché dat jongens beter zijn in rekenen dan meisjes, iets dat bepalend is voor de hoeveelheid meisjes dat uiteindelijk voor een bètastudie kiest.

Het blijkt een self-fulfilling prophecy. Wanneer je voorafgaand aan een test impliceert dat vrouwen het iets slechter zullen doen dan mannen, wordt de prestatie negatief beïnvloed. Ouders en leerkrachten geven kleine verborgen boodschappen mee in hun verwachtingen over de prestaties van kinderen. Hoe subtiel ook, ze hebben een groot effect op het beeld dat leerlingen hebben van hun eigen kunnen.

Ouders moeten daarom vertrouwen hebben in de rekenvaardigheden van hun dochters en beseffen dat vrouwen even goed zijn in wiskunde als mannen. Alleen zo kan de vrouwelijke sekse aangemoedigd worden te kiezen voor exacte beroepen, geloven de onderzoekers.

Beeld: Adam Gault|Science Photo Library