Vrouwen maakten mannen breder


Waarom zijn mannen zo veel breder en sterker dan vrouwen? Omdat ze vroeger om diezelfde vrouwen moesten vechten, denkt een onderzoeker.

Dr. David Puts van Pennsylvania State University schrijft deze maand in het wetenschappelijke tijdschrift Evolution and Human Behaviour dat mannen in vroeger eeuwen waarschijnlijk even groot waren als vrouwen. Maar als er werd gevochten om vrouwen – zoals holbewoners vaak deden – wonnen altijd de sterkste en grootste mannen. Zij hebben zich voortgeplant en er voor gezorgd dat hun nakomelingen ook sterk en groot waren.

Foto: LOLren.
Foto: LOLren.

Ook denkt Dr. Puts dat mannen dankzij een genetisch voordeel aan een dikkere schedel komen. Mannen met zulke schedels overleefden vaker een aanslag van een rivaal. Puts baseert zijn stellingen op het verschil tussen mensen en andere dieren. Bij vogels en vissen zijn de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke dieren veel kleiner. Dat komt volgens hem omdat deze dieren ‘eenvoudige gevechten’ hebben over wie er met een vrouwtje aan de haal gaat. Vaak gaat daarbij niemand dood.

Mensen hebben al vroeg in hun evolutie wapens ontdekt en moesten veel meer kracht gebruiken om in een gevecht met een rivaal niet om te komen.

Daardoor gaven vooral dominante mannen met veel kracht en dikke schedels hun genen door. Het gevolg is volgens Dr. Puts dat de gemiddelde man sterker is dan 99 procent van alle vrouwen. Pas sinds mannen hebben leren samenwerken, is volgens hem de ontwikkeling van steeds sterkere mannen gestopt. Als mannen nu ruzie hebben om een vrouw, gaan ze naar de rechter of Robert ten Brink.