Vrouwen hebben meer stress


stress

Vrouwen heten beter tegen pijn te kunnen en een groter vermogen tot multitasking te hebben. Hoewel beide vooroordelen door de wetenschap zijn ontkracht, blijft het idee dat vrouwen beter onder druk presteren bestaan. Maar ook dat idee kan naar de prullenbak, dankzij een onderzoek van de Britse Physiological Society.

Ze lieten 2.078 Britten onderzoeken door een overheidsinstituut. Deze proefpersonen moesten aangeven in welke mate ze stress ervoeren bij een serie zeer uiteenlopende levensgebeurtenissen. Van de dood van een familielid tot Brexit. Opmerkelijk is dat vrouwen elke gebeurtenis als stressvoller zeiden te beleven dan mannen. Of het om financiële problemen of politieke omwentelingen gaat, vrouwen schieten volgens eigen opgave meer in de spanning.

Ook ouderdom speelt een grote rol. Hoe ouder mensen zijn, hoe stressvoller ze gebeurtenissen ervaren. Er is op deze regel één uitzondering: jonge mensen raken meer over de kook door het verlies van hun telefoon dan ouderen.

Hoe mensen op stress reageren is een relatief nieuw en belangrijk onderzoeksveld. Want grote stress kan lichamelijke gevolgen hebben, vooral als het geregeld terugkeert. Zo zijn er zeer duidelijke aanwijzingen dat mensen die veel stress in hun leven hebben sneller dement worden. Ook het geheugen wordt er door aangetast, blijkt uit onderzoek.

Dat het voor mannen en vrouwen totaal anders is, weten we pas sinds kort. Zo bleek recent uit een Duits onderzoek dat vrouwen veel stress kunnen ervaren, maar slechts weinig stresshormoon aanmaken. Bij mannen is het juist andersom, die produceren veel cortisol, maar hoeven dat niet noodzakelijkerwijs als stress waar te nemen.

Dat verschil zou evolutionair verklaarbaar zijn. Mannen die stress ervaren is aangeleerd in de fight or flight (vechten of vluchten) modus te gaan. Daarbij komt cortisol goed van pas, het zet het lichaam tijdelijk in een energiekere stand. Vrouwen hebben evolutionair bij stress veel meer baat gehad bij tend and befriend (onderhoud en maak vrienden), omdat ze een gevecht of vlucht toch zouden verliezen. Daarbij zit cortisol behoorlijk in de weg.