Meeste vrouwen hebben gewoon geen zin in wiskunde


Cijferangst? Geen talent voor wiskunde? Onzin, vrouwen (de meesten) blijven weg van wiskunde omdat ze er gewoon geen zin in hebben. Dit bevestigt een nieuwe studie van psychologen aan Cornell University.

Veel vrouwen voelen zich meer aangetrokken tot andere wetenschappelijke disciplines. Aan hun capaciteiten en cijfers ligt het zeker niet, aldus de onderzoekers.Van seksediscriminatie op de arbeidsmarkt voor functies met een wiskundig randje is steeds minder sprake.

De voorkeur van vrouwen en mannen ontwikkelt zich al vroeg, meisje zullen niet zo snel zeggen dat ze later ingenieur willen worden als jongens. Die stereotype voorkeur werkt door tot de latere studie en beroepskeuze.

In Nederland zijn vrouwen ook nog altijd ondervertegenwoordigd in de betawetenschappen, maar er tekent zich verbetering af, zo blijkt uit de Technomonitor 2008. ´Sinds 2001 is op de havo het aandeel meisjes (ten opzichte van het totaal aantal meisjes) dat kiest voor een natuurprofiel gestegen van 20% naar 27%, op het vwo van 39% naar 44%. Van alle techniekstudenten is 17 procent vrouw, in de natuurwetenschappen is het aandeel vrouwen 35 procent.´ Wiskundige A blijft echter het minst populair.

Na vier jaar zijn de Wiskundemeisjes deze maand gestopt met hun blog over wiskundige weetjes. Voor de een maken baan en promotieonderzoek het leven te druk, voor de ander een nieuwe baby en boek. Ze houden wel hun tweewekelijkse column in de Volkskrant.

Beeld Woodleywonderworks

Follow Faqtman on Twitter