Pas op voor dierenmeppers


Vrouw gooit kat in afvalbak, een meisje smijt zes puppies in een snelstromende rivier. Deze twee recente dierenmeppers hebben een golf van verontwaardiging losgemaakt. Opmerkelijk is dat het nu eens twee vrouwen betreft – meestal blijken dierenbeulen jonge mannen te zijn.

Opmerkelijk is ook dat er filmpjes van deze mishandelingen op internet zijn verschenen en dat er direct en wereldwijd tegenactie wordt ondernomen. Die acties variëren van afreageren, bedreigingen aan het adres van de daders tot daadwerkelijke opsporing van de daders. De identiteit van de kattenmepster is bekend – maar pas na de eerste commotie bood de vrouw excuses aan voor haar daad in een Britse krant. Naar de identiteit van de hondenhater wordt nog door de internetgemeenschap naarstig gezocht.

Het is niet alleen in het belang van dieren dat daders van dierenmishandeling worden gevonden en bestraft (door een rechter). Uit forensisch-psychologische onderzoeken blijkt keer op keer dat dierenmishandeling een voorbode kan zijn agressie en fysiek geweld tegen mensen. In vaktermen heet het dan zoösadisme.

Dierenmishandeling is een indicator voor psychopathie, waaronder de anti-sociale stoornis valt. Uit gegevens van de FBI blijkt dat veel moordenaars en verkrachters ook geweld tegen dieren op hun geweten hebben. Juist bij gebrek aan geweten (en dus empathie) zijn deze mensen in staat om zowel dieren als mensen met plezier pijn te doen zonder wroeging.

Kinderen die getuige of zelf slachtoffer zijn van geweld en agressie, vergrijpen zich vaker aan een dier, zo blijkt uit onderzoek. Een op de drie slachtoffers van huiselijk geweld weet te vertellen dat hun kind een (huis)dier heeft gedood, zo meldt de Amerikaanse dierenbescherming.