Vrouw heeft hulp nodig bij dealer


Ruim driekwart van de Nederlandse vrouwen roept hulp in bij de aankoop van een auto. In 93 procent van deze gevallen was de helper een man. Dit blijkt uit onderzoek dat onna-onna, aanbieder van verzekeringen voor vrouwen, onder meer dan 800 respondenten heeft uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt dat de helper meestal iemand uit de familie- of vriendenkring is, zoals de vader, de partner, de broer of een vriend. Mannen kopen hun auto voornamelijk zonder hulp: bijna zestig procent van de mannen koopt zijn auto alleen. Als de man toch hulp inschakelt, kiest hij in ruim de helft van de gevallen voor een andere man.

Liefst 44 procent van de mannen vindt bovendien dat hij in zijn omgeving zelf het meest verstand heeft van auto’s, tegenover 6 procent van de vrouwen. Opvallend is dat bij zowel de mannelijke als vrouwelijke respondenten behoefte lijkt te bestaan aan professionele ondersteuning bij de aankoop van een auto. Ruim vijftig procent geeft desgevraagd aan voor dergelijke hulp open te staan.