Vrijdag de dertiende? Pas maar op


Gioachino Rossini

Het is vandaag vrijdag de dertiende. Lekker thuis blijven maar, diep onder de wol? Wel als je een fobie hebt voor deze dag. Zulke mensen lijden aan paraskavi-dekatriaphobia, zoals de officiële medische aanduiding heet voor een ziekelijke angst voor deze dag-datum combinatie.

Waar komt die eigenlijk vandaan? Daarover zijn de geleerden het niet helemaal eens. Volgens sommige bronnen is de aanstichter de Italiaanse componist Gioachino Rossini (foto). Die had een grote haat voor vrijdagen en voor het getal dertien. Waarom is nooit duidelijk geworden, wel dat het diep zat. De combinatie van de dag en de datum vond hij helemaal vreselijk. Misschien was het wel terecht, hij overleed op vrijdag 13 november 1868.

De angst voor het getal 13 is echter al ouder dan dat en heeft te maken aan de betekenis die mensen aan nummers gaven. De meeste historici denken dat het komt omdat er 13 personen aan de tafel van het laatste avondmaal zaten. Voor twaalf hebben we zelfs een apart woord, het dozijn. Dat wordt gezien als een ‘natuurlijk’ en dus goed getal. Er zijn twaalf maanden, twaalf tekens van de dierenriem.

En dertien? dat is dus één te veel, duivels zelfs. Mensen zagen daarvoor overal aanwijzingen. Er zijn dertien nieuwe manen in een jaar, vrouwen menstrueren dertien keer.