Vrienden zijn ook nèt familie


Iedereen kent wel het fenomeen, dat vrienden ongeveer de zelfde interesses hebben en min of meer hetzelfde in het leven staan. Daarom zijn het vrienden. Daarnaast is al langer bekend dat groepen mensen -families, inwoners van een dorp, wijkbewoners in een stad, zelfs hele volken- genetisch meer op elkaar lijken dan willekeurig gekozen mensen. Dat komt doordat, bewust of niet, mensen eerder trouwen of relaties aangaan en kinderen krijgen met partners uit de eigen groep. Wanneer dat maar lang genoeg doorgaat, zijn groepsleden meer aan elkaar verwant dan aan mensen buiten de groep – en delen dus meer genen.

Soort zoekt (genetische) soort

Een interessante vraag is dan ook: lijken vrienden, of leden van vriendennetwerken, genetisch ook op elkaar – net zoals ze interesses enzovoort delen? Het antwoord is ja, volgens een intrigerende analyse van gegevens uit een groot Amerikaans gezondheidsonderzoek onder tieners. Daarin werd het DNA van deelnemers geanalyseerd op verschillende varianten van zes genen. Daarnaast werden de vriendschapsbanden tussen de proefpersonen in kaart gebracht op verschillende momenten in hun leven, met tussenpozen van een paar jaar.
Juist vanwege de grotere onderliggende genetische verwantschap binnen groepen als gevolg van niet-willekeurige partnerschaps-banden, werd in de analyse zorgvuldig gecorrigeerd voor dit effect. Tieners met het zelfde ´genotype´ voor het gen CYP246, zo bleek, waren significant vaker met elkaar verbonden in een vrienden ´cluster´ dan met die van het alternatieve CYP246 genotype.

Het resultaat, schrijven de onderzoekers, is te verklaren doordat ook op genetisch niveau ´soort zoekt soort´ processen opereren. Leden van een hardloopvereniging, bijvoorbeeld, hebben naar verwachting vaker genen die ze geschikt maken voor duursport – en binnen zo´n club ontstaan, door de gedeelde interesse, vaak vriendschappen.
Waarmee aangetoond lijkt dat de ´verwantschap´ die vrienden voelen en het ´familiegevoel´ van sociale netwerken als Facebook en Twitter, weleens veel letterlijker genomen kan worden.

Bron: PNAS, 1 februari, p. 1993-1997; Beeld: Dreamstime