‘Vredesbeweging loog over contacten’

Subsidie zo veiliggesteld


vredesdemonstratie

Vredesorganisatie PAX ontvangt jaarlijks meer dan 10 miljoen euro van de overheid. In zijn onlangs verschenen boek Dissidenten & Vredessjoemelaars doet Oost-Europakenner Johann Grünbauer uit de doeken dat de subsidie wordt verstrekt op basis van een onterecht verkregen reputatie.

Exact 40 jaar geleden richtten Václav Havel en gelijkgestemden in Tsjecho-Slowakije Charta 77 op, om te pleiten voor mensenrechten in het toenmalig communistische Oost-Europa. Bij de Nederlandse vredesorganisaties IKV en Pax Christi, inmiddels gefuseerd tot PAX, stond daarentegen alleen nucleaire ontwapening in West-Europa op het programma.

Niettemin deed men voorkomen alsof de Tsjechische dissidenten zich hadden geschaard achter de intenties van IKV en Pax Christi. De goodwill die de vredesclub daarmee opbouwde, berust volgens Johann Grünbauer op drijfzand: ‘Het IKV beweerde bij monde van boegbeeld Mient Jan Faber dat het werd gesteund door Charta. Na uitgebreid onderzoek heb ik kunnen aantonen dat dit pertinente onzin is.’

Pax

Het positieve imago is volgens hem de basis voor de subsidie die PAX tegenwoordig ontvangt: ‘Het ministerie van Buitenlandse Zaken spekt de kas van de organisatie met 11.904.750 euro per jaar. Dit bedrag is tot 2021 gegarandeerd. We hebben het in totaal over een bedrag van bijna 60 miljoen euro.’

Grünbauer publiceerde het boek Wat Charta 77 werkelijk gezegd heeft, waarin naar voren kwam dat de Nederlandse vredesduiven wel erg selectief omsprongen met wat de dissidenten zeiden en schreven. ‘Wat mij betreft kun je gerust spreken van geschiedvervalsing’, aldus de auteur.

‘Door te koketteren met goedkeuring die de latere president Havel en de zijnen nooit hebben gegeven, verkreeg PAX diens ijzersterke reputatie. Hierdoor doen ze sindsdien een miljoenendans – op kosten van de belastingbetaler. Dat lijkt me een kwalijke zaak. Daar zou politiek Den Haag best eens vraagtekens bij mogen zetten.’