Voor het eerst patiënten met Long-Covid genezen


Duitse artsen hebben voor het eerst door Long-Covid getroffen patiënten genezen, met behulp van een nieuw hartmedicijn. Er zijn nu vier mensen die als gevolg van de behandeling geen last meer hebben van vermoeidheid, smaakstoornissen, depressie of ademhalingsmoeilijkheden. De vier genezen patiënten hebben de werkzame stof BC 007 gehad, die eigenlijk is ontwikkeld als een geneesmiddel voor het hart. Het kan ook worden gebruikt bij de behandeling van glaucoom.

Artsen in het Universitair Ziekenhuis Erlangen kregen het idee om het medicijn in te zetten, toen bleek dat een Covid-infectie ook de bloedcirculatie in het netvlies beperkt. Het bleek een gouden greep, binnen enkele uren begonnen de patiënten al verbeteringen te ervaren. De ‘mist’, die mensen met Long-Covid voelen tussen zichzelf en de wereld, trok op. Geen enkel ander medicijn heeft tot nu toe dat resultaat. Mensen kunnen wel tot een jaar lijden onder de naweeën van Corona.

Helaas is BC 007 nog niet officieel toegelaten in Europa. Er zijn alleen nog maar doses van het medicijn beschikbaar voor studies naar de werkzaamheid van het middel. Het is dus niet mogelijk om het op korte termijn op grote schaal in te zetten, al was het maar omdat het moeilijk te maken is. Wie geen Long-Covid wil, is dus aangewezen op het enige andere werkzame middel.