Vogelvoorjaar begonnen


Bosuil (H.Splinter, Flickr)

Door de uitzonderlijk zachte ´winter´ bloeien al hazelaars en elzen, bomensoorten die dat normaal minimaal een maand later doen. De natuur lijkt door de hoge temperaturen te reageren alsof het alvast voorjaar is. Sommige vogels hadden deze winter het voorjaar nóg vroeger in de bol. In Valkenswaard werd tegen de gevel van een flat een merelnest ontdekt, waarvan de drie eitjes op Tweede Kerstdag uitkwamen. Ook in Soest deden vogels vreemd. Daar meldden vogelonderzoekers op 16 januari een bosuil op een nest met drie jongen – terugrekenend, rond 8 december uitgekomen.

Bron: SOVON vogelonderzoek, Omroep Brabant.