‘Vogels hebben persoonlijkheden’


Ze kunnen verlegen zijn, of juist heel brutaal. Sommigen durven alles, terwijl anderen het liefste in een grote groep blijven hangen. Het gaat hier niet over mensen, maar over vogels. Internationaal onderzoek toont aan dat vogels persoonlijkheden hebben en zelfs binnen een soort enorm kunnen verschillen.

De onderzoekers volgden in verschillende landen koolmeesjes om te zien hoe de vogels zich gedragen. Daaruit bleek dat de brutaaltjes vaak kortstondig deel uitmaken van een groep die samen naar eten zoekt. Is het buikje vol, dan is de brutale koolmees weer verdwenen en zoekt hij de vrijheid.

Meer schuwe koolmezen blijven in een groepje plakken, waarbinnen ze complexe sociale relaties ontwikkelen. Opvallend is dat vooral dezelfde soort mannetjes bij elkaar blijft, vrouwtjes hebben contact met soortgenoten met allerlei karakters.

Net als bij mensen hebben de sociale interacties van koolmezen een reden. Verlegen mannetjes die bij elkaar blijven, hebben meer kans om te overleven. Ze hebben meer, maar wel kwalitatief slechter voedsel. Brutale mannetjes nemen meer risico, maar vinden via hun kortstondige relaties wel beter voedsel. Omdat ze brutaal zijn, hebben ze daarin ook vaak eerste keus.

Het hele onderzoek is na te lezen in het nieuwe nummer van het vakblad Ecology Letters.