Vlindervleugel als paringsteken


Vrouwelijke vlinders draaien er niet om heen en stellen zich duidelijk open voor paringsplezier. Al is het maar één keer in hun leven.

Voor een kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas) is seks zo speciaal, dat ze het maar eens in het leven doet. Lange tijd was onduidelijk hoe vrouwelijke vlinders aangeven dat zij hun daad van het leven al gedaan hebben. Een Japanse publicatie in het wetenschappelijke blad Ethology geeft uitsluitsel: de vleugels geven de mannelijke vlinder duidelijkheid.

Lycaena phlaeas

Jun-Ya Ide van het Japanse Kurume Instituut merkte op dat vrouwelijke vlinders vaak hun vleugels sluiten wanneer een ‘mannetjes-vlinder’ in de buurt komt. Voor een vrouwelijke vlinder die dichtbij komt, sluiten de vleugels niet. Hierdoor vallen de maagdelijke vlinders meer op dan de kleine vuurvlinders die al hebben gepaard.

Ide testte dit door een proefvlinder te maken en die langs vrouwelijke vlinders te vliegen. Ook nu sloten de vlinders die al gepaard hadden, hun vleugels om zichzelf te beschermen, terwijl de maagdelijke vlinders hun vleugels open hielden.

Foto: Walwyn

Follow Faqtman on Twitter