Vliegtuig niet te vinden door afval


Een paar keer de afgelopen weken leek het alsof vlucht MH370 van Malaysian Airlines was gevonden. Satellieten vonden brokstukken op zee (foto). Iedere keer dat boten of vliegtuigen daar aankwamen, bleek het afval te zijn. De organisatie Conservation International grijpt die berichten aan om te wijzen op de afschuwelijke wijze waarop wij de wereldzeeën verontreinigen.

Volgens de organisatie is het speuren naar het vliegtuig niet het zoeken naar een speld in een hooiberg, maar naar een speld in een speldenfabriek. Er drijft zo veel afval op zee, dat het bijna onmogelijk is om te zien wat eventueel van het vliegtuig afkomstig is. De organisatie onderstreept dat het lot van de passagiers zeer treurig is, maar dat de zeeën ook lijden.

Conservation International heeft een punt. Meer dan 6 miljoen ton plastic spoelt in de zee elk jaar. Het VN-Milieuprogramma zegt dat gemiddeld 18.000 plastic onderdelen drijven op een vierkante kilometer van de oceaan. In de Noordzee komt per jaar Zo’n 20.000 ton vuilnis terecht. Veel van deze plastic delen worden uiteindelijk door zeedieren gegeten die er dood aan gaan.

Geologen ontdekten zelfs een nieuw soort sediment. Veel plastic wordt door erosie uiteindelijk zo klein dat er plastic balletjes ontstaan. Die zijn licht en liggen dus op de zeebodem. Mogelijk belemmeren die daar het bestaan van bodembewoners.