Vliegen hebben gevoelens


Vliegen kennen angst, is de opmerkelijke boodschap van Amerikaanse wetenschappers. De manier waarop de biologen van het California Institute of Technology tot hun conclusie komen, is even simpel als doeltreffend. Ze zetten een groep fruitvliegjes onder een glazen stolp waarop een lamp was gericht. Door middel van een schijf met gaten voor de lamp lieten ze het zo nu en dan licht en dan weer donker zijn.

De vliegjes waren in het donker onrustig, ze fladderden wild heen en weer en aten niet. Dat gedrag vertoonden ze zowel in een groep als alleen; het is dus geen kuddegedrag, zeggen de Amerikanen in het vakblad Current Biology. Anders zouden ze het alleen niet doen.

Het is niet de eerste keer dat de emoties van hogere zoogdieren aan insecten wordt toegeschreven. Bijen kunnen getraumatiseerd raken, concludeerden biologen eerder. Ook leidt seksuele onthouding bij vliegen tot meer consumptie van alcoholhoudende besjes, een teken van frustratie. En nu dus angst, dat door de onderzoekers als ‘primitieve emotie’ wordt omschreven, omdat ze weten dat het woord allerlei menselijke connotaties heeft.

Er is dan ook gelijk kritiek gekomen op het onderzoek. Andere biologen wijzen er op dat in de natuur allerlei objecten een schaduw kunnen werpen. Bovendien vinden ze het woord ‘angst’ te menselijk, ‘onrust’ zou misschien beter zijn.

Maar de Californiërs verwerpen dat. Hoe langer het donker was, hoe onrustiger de vliegjes. Bovendien bleven de vliegjes angstig, ook al was het weer licht. Daarmee is aangetoond dat het niet om een reflex gaat, zeggen ze, maar om een complexere reactie. Gewoon bangheid.